Paano sumali sa Game Stars Token Sale

01
Pagrerehistro
Una, kailangan mong mag-sign up sa website sa https://gamestars.io/register o i-click ang “Profile” na button
step
Punan ang form ng Pagpaparehistro. Gamitin ang email at password sa pag-log in. Basahin at sumang-ayon sa Public Offer Agreement, markahan ang hindi ka mamamayan ng US o China, punan ang captcha, at kumpirmahin ang pagrehistro sa pamamagitan ng pag-click sa button ng "SIGN UP".
step
Kung ang pagpaparehistro ay matagumpay, pupunta ka sa Personal area. Binabati kita, mayroon kana ngayong Game Stars account:
step
Kung nag-scroll ka ng pahina
step
Makikita mo dito and mga impormasyon tungkol sa account, talaan ng mga transaksyon, withdraw functional (paraan kung paano kumuha ng pundo), at mga setting sa iyong account
02
Paano bumili ng tokens?
Para bumili ng token, kailangang pumili muna kung anong uri ng salapi - tumatanggap kami nga Bitcoin at Ethereum.
Kung gusto mong bumili ng token ng bitcoin, pakipindot ang ''bumuo ng bagong address''.
step
Pagkatapos, ilagay ang halaga.Pagkatapos ay makikita mo na ang halaga ng iyong binili sa GST token at halaga sa US dolar.
step
At sa ibabaw ng eskrin, kasunod ng kabuoang balanse ng account, makikita mo kung magkano na ang mga bonus na matatanggap mo kung bibilhin mo na ang token sa ganitong amount ,
step
Kupyahin lamang ang address sa pamamagitan ng pagpindot ng "Kopya" o and QR code;
step
step
Gumawa ng transaksyon sa ETH/Bitcoin address. Ang pinakamaliit na halaga na maaring bilhin ay 0.01 ETH. Kung bibili ka ng Ethereum, seguraduhin na ang wallet na iyong inilagay ay sumusupurta sa operasyon na may ERC-20 token. Huwag gamitin ang pagpapalit nga mga wallets para sa paglipat . Ang limitasyon ng GAS ay 100000 (isang daang libo).
Ang mga pundo ay kusang magbago bilang token ipinapakita sa "balanse"
03
Magmadali na at bumili ng mga tokens na may pinakamalaking bonus!

Token-Sale

30% Stage #1 - 10.05 - 27.05
20% Stage #2 - 27.05 - 13.06
10% Stage #3 -13.06 - 09.07