Tham gia trong Việc mua bán Token của Game Stars bằng cách nào

01
Đăng ký
Trước tiên, bạn cần phải đăng ký trong trang web https://gamestars.io/register hoặc nhấp vào nút “Hồ sơ”
step
Điền vào mẫu Đăng ký. Email và mật khẩu của bạn sẽ được sử dụng để đăng nhập. Đọc qua và đồng ý với Thỏa thuận ưu đãi công khai, đánh dấu nếu bạn không phải là công dân Hoa Kỳ hoặc Trung Quốc, điền vào hình ảnh xác thực và xác nhận đăng ký bằng cách nhấp vào nút "ĐĂNG KÝ".
step
Nếu đăng ký thành công, bạn sẽ được chuyển ngay đến Tài khoản cá nhân. Xin chúc mừng, bây giờ bạn có tài khoản Game Stars:
step
Khi bạn cuộn trang
step
Ở đây bạn tìm thấy Thông tin tài khoản, Lịch sử giao dịch, Rút tiền chức năng, Cài đặt tài khoản.
02
Mua các token bằng cách nào?
1. Để mua token, trước tiên bạn cần phải chọn loại tiền tệ - chúng tôi chấp nhận Bitcoin và Ethereum.
2. Nếu bạn muốn mua token bằng Bitcoin, hãy nhấp vào nút “Tạo địa chỉ mới”:
step
3. Sau đó ghi lại số tiền. Bên cạnh trường nhập số tiền, bạn sẽ thấy số tiền trong token GST và bằng USD:
step
Ngoài ra, trên đầu màn hình, bên cạnh tổng số dư của tài khoản, bạn sẽ thấy số tiền thưởng bạn sẽ nhận được nếu bạn mua token cho số tiền này:
step
4. Chỉ cần sao chép địa chỉ bằng cách nhấp vào nút “Sao chép” hoặc đối phó với mã QR:
step
step
5. Thực hiện giao dịch với địa chỉ ETH/Bitcoin. Số tiền tối thiểu để mua là 0,01 ETH. Nếu bạn mua với Ethereum, hãy đảm bảo rằng chiếc ví bạn đã chỉ định hỗ trợ thao tác với token ERC-20, không sử dụng ví trao đổi để chuyển. Giới hạn GAS là 100000.
6. Các khoản tiền sẽ được tự động chuyển đổi thành token và hiển thị trong “Số dư”.
03
Nhanh lên để mua token với tiền thưởng tối đa!

Mua bán token

30% Giai đoạn # 1 - 10.05 - 27.05
20% Giai đoạn # 2 - 27.05 - 13.06
10% Giai đoạn # 3 - 13.06 - 09.07